CHEC (Thai)

โครงการ
ทั้งหมด

โครงการทั้งหมด

บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ดำเนินกิจการโดยมุ่งหมายรับเหมางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก

โครงการปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SAT2)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
มูลค่าสัญญา : 2,790 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ขอบเขตงานหลัก : งานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 2

เจ้าของโครงการ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
มูลค่าสัญญา : 6,870 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ขอบเขตงานหลัก : โครงการนี้ประกอบด้วยการก่อสร้างทางด่วนยกระดับ ระยะทางรวม 5.32 กม. ขนาด 6 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ด่านเก็บเงินและงานสาธารณูปโภคอื่นๆ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 ก่อสร้างงานโยธา ช่วงสะพานใหม่ – คูคต

เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
มูลค่าสัญญา : 7,164 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : เมษายน 2558 – ธันวาคม 2560
ขอบเขตงานหลัก : งานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับแนวเส้นทางสะพานใหม่ – คูคต ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ประกอบด้วยงานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆ

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 1 ท่าเทียบเรือ D1, D2, D3 งานโยธา

เจ้าของโครงการ : บจ. ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล
มูลค่าสัญญา : 6,048 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : ก.ย. 2559 – ม.ค. 2564
ขอบเขตงานหลัก : โครงการนี้ประกอบด้วยการตอกเสาเข็มของท่าเทียบเรือสูง 1,000 เมตรและ 700.4 เมตร ลานตู้คอนเทนเนอร์ 285,000 ตร.ม. และงานระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ

โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเทียบเรือ F

เจ้าของโครงการ :การท่าเรือแห่งประเทศไทย
มูลค่าสัญญา : 33,194 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : พ.ย. 2562 – พ.ย. 2592
ขอบเขตงานหลัก : โครงการนี้ประกอบด้วยการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นความยาวรวม 3,000 เมตร ขุดลอกร่องน้ำและแอ่งจอดเรือ 57 ล้าน ลบ.ม. โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้างและการดาเนินการท่าเทียบเรือ F ทั้งหมด 30 ปี

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย สัญญาที่ 1

เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
มูลค่าสัญญา : 1,850 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : เม.ย. 2559 – ก.ย. 2562
ขอบเขตงานหลัก : โครงการนี้มีระยะทางรวมประมาณ 24 กม. ปูหินโรยทาง พื้นทางและราง เพื่อให้งานผิวทางเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงสร้างสะพานรถไฟขนาดเล็กและขนาดกลางจานวน 7 แห่งและงานระบายน้า งานจ่ายไฟและงานระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ

โครงการก่อสร้างโรงงานฟอกยางพารา แห่งที่ 2

เจ้าของโครงการ : บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
มูลค่าสัญญา : 345 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : ก.ย. 2559 – มิ.ย. 2560
ขอบเขตงานหลัก : การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อการฟอกยางพารา ซึ่งโครงการนี้มีพื้นที่ประมาณ 22,000 ต.ร เมตร สูงประมาณ 24.4 เมตร

โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก

เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
มูลค่าสัญญา : 1,294 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : พ.ย. 2556 – พ.ค. 2559
ขอบเขตงานหลัก : ปรับปรุงทางรถไฟสายอันตรายที่มี ความยาวประมาณ 125 กม. และเปลี่ยนรางใหม่ผลิตภัณฑ์ แท่นหมอนคอนกรีตอัดแรง บัลลาสต์ งานฟื้นฟูอื่นๆ ของการปรับปรุงทางเท้าและทางเดิน สะพานสำหรับรถไฟ โดยเฉพาะการฟื้นฟูสะพานรถไฟในแม่น้าแคว

โครงการทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านทิศใต้ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : บมจ. ช. การช่าง
มูลค่าสัญญา : 3,056 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : ส.ค. 2547 – ธ.ค. 2553
ขอบเขตงานหลัก : ก่อสร้างท่อประปาใหม่ความยาว ประมาณ 3.4 กม. บำบัดน้ำเสียได้มากถึง 525,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

โครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย จังหวัด สมุทรปราการ

เจ้าของโครงการ : กรมควบคุมมลพิษ
มูลค่าสัญญา : 553 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : ก.พ. 2542 – ส.ค. 2546
ขอบเขตงานหลัก : ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียใหม่ความยาวประมาณ 3.4 กม. บำบัดน้ำเสียได้มากถึง 525,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน