CHEC (Thai)

สงกรานต์ รื่นเริงใจ ประจำปี 2566

บริษัท ซีเอชอีซี(ไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีไทยอย่างวันสงกรานต์ จึงได้จัดงาน “สงกรานต์ รื่นเริงใจ” ขึ้น  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีเอชอีซี(ไทย) จำกัด เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและผู้อาวุโส โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใจกันสวมเสื้อลายดอกเพื่อแสดงออก ถึงความเป็นไทย

นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้บริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความรัก ความเคารพตามธรรมเนียมประเพณีไทย พนักงานส่วนใหญ่ได้ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ กันอย่างครึกครื้นสนุกสนาน มีการเล่นน้ำปะแป้งกันเล็กน้อยภายใต้บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเองและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ

สุดท้ายนี้ ขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจแต่งกายด้วยชุดลายดอก สีสันสดใสกันมาอย่างพร้อมหน้า สร้างบรรยากาศภายในบริษัทให้มีความสดชื่นและสนุกนาน

และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้ นอกจากคำอวยพรจากคณะผู้บริหารแล้ว บริษัท ซีเอชอีซี(ไทย) จำกัด ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้พนักงานทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และเดินทางโดยสวัสดิภาพเทอญ

UPDATE NEWS

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม“Thailand Landbridge Roadshow” ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม“Thailand Landbridge Roadshow” ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ในนามผู้แทนกลุ่มบริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียนิ่ง คอมปานี (ซีเอชอีซี)…

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง บริษัท กับ Guangxi Normal University ประเทศจีน

กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง บริษัท กับ Guangxi Normal University ประเทศจีน

ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ภายใต้โครงการเพื่อสังคม (CSR) โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ