CHEC (Thai)

ผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมงานนิทรรศการสรุปแผนแม่บทMR-MAP  (วันที่21 สิงหาคม 2566)

วันที่ 21 ส.ค. 2566 ผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมงานนิทรรศการสรุปแผนแม่บท ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และระบบราง ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2566-2585 (MR-MAP) ที่จัดขึ้นโดยกรมทางหลวง ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการได้สรุปภาพรวมการศึกษาโครงการ และแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ที่ปรึกษาจะสรุปการศึกษาแผนแม่บท MR-MAPในเดือน ก.ย. 2566 จากนั้นกรมทางหลวงจะนำรายงานต่อกระทรวงคมนาคมต่อไป

การศึกษาแผนแม่บท MR-MAP เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา EEC และ SEC การพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (ชุมพร-ระนอง) รวมถึงปรับปรุงโครงข่ายโดยพิจารณาถึงการพัฒนาเส้นทางรถไฟ ไทย-ลาว-จีน และบูรณาการโครงข่ายมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบราง เพื่อลดการเวนคืนและการแบ่งแยกชุมชน พัฒนาความเจริญไปสู่พื้นที่ใหม่ แก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งทั้งโครงข่ายทางหลวงและโครงข่ายทางรางได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดวางแผนพร้อมกันแต่ไม่จำเป็นต้องก่อสร้างพร้อมกัน กรมทางหลวงได้แบ่งแผนการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ5ปี ระยะ10ปี และระยะ20ปี แนวเส้นทางประกอบด้วย MR1เชียงราย-นราธิวาส MR2กรุงเทพ-ชลบุรี-หนองคาย MR3บึงกาฬ-สุรินทร์ MR4ตาก-นครพนม MR5นครสวรรค์-อุบลราชธานี MR6กาญจนบุรี-สระแก้ว MR7กรุงเทพ-ระยอง-ตราด MR8ชุมพร-ระนอง MR9สุราษฎร์-ภูเก็ต MR10เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพและปริมณฑล

UPDATE NEWS

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม“Thailand Landbridge Roadshow” ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม“Thailand Landbridge Roadshow” ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ในนามผู้แทนกลุ่มบริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียนิ่ง คอมปานี (ซีเอชอีซี)…

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง บริษัท กับ Guangxi Normal University ประเทศจีน

กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง บริษัท กับ Guangxi Normal University ประเทศจีน

ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ภายใต้โครงการเพื่อสังคม (CSR) โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ