CHEC (Thai)

ผู้บริหารบริษัทซีเอชอีซีไทยและสิงคโปร์เข้าพบผู้อำนวยการสนข. (วันที่21 สิงหาคม 2566)

วันที่ 21 ส.ค. 2566 ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี ไทย และตัวแทนผู้บริหารจากบริษัท ซีเอชอีซี สิงคโปร์ ได้เข้าพบ ดร.จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) เพื่อแนะนำบริษัทฯ และแสดงความสนใจที่มีต่อโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทย (แลนด์บริดก์) โดยดร.จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ และ ทีมงานที่ปรึกษาโครงการได้บรรยายภาพรวมโครงการ ความคืบหน้า แผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงผลตอบรับที่ได้จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม ที่ผ่านมา

หลังจากนั้น ทางฝั่งผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญประจำบริษัทฯ ได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ อาทิ ข้อแนะนำการกำหนดสัดส่วนผู้ร่วมลงทุน ระยะเวลาเตรียมเอกสารสำหรับยื่นประมูล แนวคิดในการออกแบบท่าเรือ รวมทั้งความพร้อมของระบบไฟฟ้าที่จะใช้ในพื้นที่โครงการ เป็นต้น บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนข้อมูลและยินดีที่จะร่วมกับสนข.จัดกิจกรรมโรดโชว์นำเสนอโครงการให้แก่นักลงทุนและบริษัทสายการเดินเรือทั่วโลก

UPDATE NEWS

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม“Thailand Landbridge Roadshow” ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม“Thailand Landbridge Roadshow” ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ในนามผู้แทนกลุ่มบริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียนิ่ง คอมปานี (ซีเอชอีซี)…

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง บริษัท กับ Guangxi Normal University ประเทศจีน

กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง บริษัท กับ Guangxi Normal University ประเทศจีน

ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ภายใต้โครงการเพื่อสังคม (CSR) โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ