CHEC (Thai)

บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) ณ โรงเรียนวัดคลองโคน
จ.สมุทรสงคราม
15 กันยายน 2566 คณะตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัทฯ บริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม อาทิ ชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ มุ่งหวังให้เยาวชนรักการอ่าน พร้อมทั้งมีการเลี้ยงมื้ออาหารกลางวันให้กับเด็กๆโรงเรียนวัดคลองโคน และ จัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ต.คลองโคน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
โดยบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่จะเป็นรากฐานในการเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ เป็นอนาคตของสังคมไทย รวมไปถึงการทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ให้กับสังคม

UPDATE NEWS

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม“Thailand Landbridge Roadshow” ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม“Thailand Landbridge Roadshow” ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ในนามผู้แทนกลุ่มบริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียนิ่ง คอมปานี (ซีเอชอีซี)…

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง บริษัท กับ Guangxi Normal University ประเทศจีน

กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง บริษัท กับ Guangxi Normal University ประเทศจีน

ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ภายใต้โครงการเพื่อสังคม (CSR) โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ