CHEC (Thai)

‘นายกฯ’หารือประธาน ‘CHEC ‘ ก่อสร้างยักษ์ใหญ่จีน
ยินดีร่วมลงทุน ‘แลนด์บริดจ์’
 
วันที่เผยแพร่ 19/10/2023
     นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือกับผู้บริหาร บริษัท CHEC ที่ดำเนินธุรกิจด้านก่อสร้างและคมนาคม อันดับ 1 ของเอเชีย ระหว่างเข้าร่วมประชุม เวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation : BRF) ครั้งที่ 3 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรู้สึกยินดีที่มีการลงทุนจากบริษัท CHEC ในประเทศไทย อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง จนถึงเฟส 3 และบริษัทยืนยันว่า ได้รับการสนับสนุนจากไทยด้วยดีมาตลอด ซึ่งเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (BRF) ครั้งนี้ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือเข้าสู่มิติใหม่ และทางบริษัทยินดีที่ไทยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้เสนอนโยบายไป ได้แก่ การก่อสร้างทางหลวงและระบบราง เฟส 3 ของแหลมฉบัง ก็ดำเนินไปด้วยดี มีแผนผนวก ท่าเรือ เมืองและนิคมเข้าด้วยกัน โครงการ landbridge ที่จะเข้าร่วมโครงการด้วย
     นายกรัฐมนตรี ยินดีหาก บริษัท CHEC จะเข้ามามีส่วนร่วมใน landbridge นอกจากนี้ ยังมีโครงการสร้างและขยายสนามบินด้วย จึงขอให้บริษัทได้ติดต่อกับ กระทรวงคมนาคม สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ ของไทย ส่วน landbridge จะมีท่าเรือ 2 แห่ง เชื่อมด้วยรถไฟ ในการเข้ามาลงทุนขอให้คุยกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (boi) สำหรับสิทธิพิเศษ พร้อมชักชวนให้เปิดสำนักงานระดับภูมิภาคในประเทศไทย จะได้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท. ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

UPDATE NEWS

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม“Thailand Landbridge Roadshow” ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม“Thailand Landbridge Roadshow” ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ผู้บริหารบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ในนามผู้แทนกลุ่มบริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียนิ่ง คอมปานี (ซีเอชอีซี)…

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

‘ไชน่าฮาร์เบอร์’จ่อคว้าสัญญาสร้างท่าเทียบเรือ’แหลมฉบัง’กว่า 7 พันล. “มนพร”เผย”งานถมทะเล”เร็วกว่าแผนหลังเร่งเบิกจ่าย

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2567

กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง บริษัท กับ Guangxi Normal University ประเทศจีน

กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง บริษัท กับ Guangxi Normal University ประเทศจีน

ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ภายใต้โครงการเพื่อสังคม (CSR) โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ